Zwolle-Zuid Schaakt!


 


competitie-reglement 
     
  Intern’ competitie-reglement hier )  
  Reglement Klassieke competitie hier )  
       
   
  Intern’ competitie-reglement  
 

Dit reglement heeft alleen betrekking op de onderlinge partijen op de interne avonden. Deze houden in dat er 2 speelrondes per avond worden gespeeld.

Het speeltempo is 40 minuten per persoon per partij.
De competitieleider deelt iedere ronde in. Bij een oneven aantal spelers is degene die als laatste binnenkwam in principe deze ronde "vrij". Voor de tweede ronde is in principe de persoon die als één-na-laatste binnenkwam vrij. Deze regel wordt toegepast als er geen vrijwilligers zijn om een ronde niet te spelen.
Noteren en gebruik van een klok verdienen de voorkeur, maar zijn niet verplicht.
De competitiestand wordt bepaald door het keizer-systeem, op basis van de volgende factoren per ronde:
Winst 100% van Keizer-waarde tegenstander
Remise 50% van Keizer-waarde tegenstander
Verlies 0% van Keizer-waarde tegenstander
Oneven 50% van eigen Keizer-waarde
NGBS 50% van eigen Keizer-waarde
Afwezig 0% van eigen Keizer-waarde
Niet gespeeld buiten schuld (NGBS) betreft situaties waarbij men geen partij speelt, maar wel op andere wijze bezig is met schaken vanuit ZZS!, zoals:
Volgen van training die gelijktijdig gegeven wordt
Spelen in externe (OSBO) clubcompetitie
De onderlinge competitie bestaat uit meerdere perioden van 6,7 of 8 competitieavonden.
Aan het eind van iedere periode wordt een ranglijst opgesteld op basis van het aantal behaalde punten in
deze periode (degene met de meeste punten wint de periode). Bij gelijk eindigen beslist het aantal winstpartijen (hoe meer hoe beter), dan het aantal gespeelde partijen, dan het aantal remises, dan het aantal malen "vrij", dan het onderlinge resultaat. Als er dan nog geen beslissing is gevallen, beslist het lot. Om in de eindstand van een periode te komen dienen wel minimaal 3 partijen gespeeld te worden. Hierbij telt “oneven” ook als een partij, en “NGBS” als een halve partij.
Aan het eind van ieder seizoen wordt de eindstand van de interne competitie bepaald aan de hand van de ranglijsten van de periodes. De winnaar van een periode krijgt het evenveel "kampioenschapspunten" als het aantal schakers dat zich gekwalificeerd heeft voor de eindstand van die periode. Degene met de meeste kampioenschapspunten is de kampioen van Zwolle-Zuid Schaakt!.
Bij gelijk eindigen beslist het totale aantal Keizer-punten uit de periodes. Daarna weer het totale aantal gewonnen partijen, etc. (zie eindstand periode). Uitzondering op deze regel betreft het gelijk eindigen op de eerste plaats. In dat geval dient een beslissingswedstrijd om het kampioenschap gespeeld te worden, bestaande uit twee 'gewone' partijen.
Bij situaties waarin dit reglement niet voorziet beslist de competitieleider.

 
    top  
  Algemeen (Jan Weide bokaal)
Reglement Klassieke competitie
 
 
 • De competitie duurt 15 speelrondes, op vooraf bepaalde speeldata (zie jaarboekje en website).

 • Spelers kunnen zich uiterlijk zaterdag voorafgaand aan de speelronde afmelden voor deze ronde. Afmelding kan op eerdere speelrondes,met formulier in de speelzaal . Of digitaal (mail, what’s app), maar is alleen geldig als bevestiging van de competitieleiding ontvangen is.

 • Zondag voorafgaand aan de speelronde wordt de paringen bekend gemaakt, via e-mail en/of website.

 • Zorg ervoor dat je jouw tegenstander nooit een avond zonder tegenspeler laat zitten !!
  Bij onverwachte afwezigheid dient men dit direct bij de wedstrijdleiding te melden; mogelijk kan er nog een andere tegenstander gevonden worden.
  Bij afwezigheid zonder afmelding worden punten in mindering gebracht voor de ranglijst, en kan deze speler een volgende ronde de ‘oneven’ paring toegekend krijgen.

 • Het speeltempo per speler is 1 uur en 25 minuten, plus 10 seconden per zet

 • Partijen starten uiterlijk 20.15 uur. Indien nodig zet wedstrijdleider klok in werking.

 
  Ranglijst, externe partijen, spelerswaarde  
 
 • De ranglijst wordt bepaald op basis van systeem ‘Keizer’. Het aantal punten dat men bij winst scoort voor de ranglijst is gelijk aan de ‘waarde’ van de tegenstander. Hoe sterker de tegenstander, hoe hoger de waarde.
 • De speler die na de laatste speelronde bovenaan staat is winnaar van de competitie.
  Bij gelijke eindstand winnen beide (of meerdere) spelers.

 • Externe partijen, gespeeld op de clubavond, tellen mee voor de ranglijst én de waardebepaling. De spelerswaarde van een externe tegenstander wordt door de competitieleider afgeleid van zijn/haar rating. Mocht de externe tegenstander geen rating hebben, is de spelerswaarde gelijk aan de waarde van de clubspeler. Een externe partij telt ook mee voor kleurverdeling (wit-zwart).

 • De waarde van spelers wordt bij de start vastgesteld op basis van rating; speler met de hoogste rating krijgt de hoogste waarde, de speler met de laagste rating de laagste waarde. Tijdens het verloop van de competitie zal de waarde meer afhankelijk worden van de behaalde resultaten (op basis van de Toernooi Prestatie Rating (TPR)).
  De ranglijst is dus niet volledig bepalend voor de spelerswaarde, zoals bij veel andere Keizer systemen. Een goede speler die de eerste ronden alleen verliest, zal op de ranglijst onderaan staan met nul punten, maar zijn waarde zal slechts geleidelijk dalen.
  Bij standaard instellingen van programma Sevilla wordt na 4 partijen de startrating nog voor 25% meegenomen.

 
  Terug tevinden in het,
jaarboekje algemene ledenvergadering 24 september 2015
 
  top