logo Zwolle-Zuid Schaakt!Clubinformatie
De vereniging Zwolle-Zuid Schaakt! is in 2001 opgericht. De vereniging speelt in het wijkcentrum "De Pol" in de wijk Zwolle Zuid in Zwolle.

De jeugd krijgt les via de stappenplanmethode van de Schaakbond en speelt daarna een interne competitie. De senioren spelen afwisselend één of twee partij(en) op een avond. Daarnaast zijn er veel speciale activiteiten gepland.

Wil je eens een keer komen kijken dan kan dat! Elke donderdagavond spelen wij in De Pol. (Gelijkheid 1 8014 XC Zwolle Telefoon (038) 85 15 786 )
De jeugd begint om 19.00 uur en de senioren om 20.00 uur.
Meld je wel even aan bij één van de contactpersonen.
Contributies 2023-2024 seizoen
Senioren  € 90,00
65+/WAO/Student(voltijd)/Bijstand  € 72,50
Gastlid € 45,00
Jeugd (alleen indien jonger dan 16 jaar)  € 55,00
   
Korting  
2e gezinslid
€   5,00
elk volgend gezinslid 1 € 15,00

Contributie overmaken op      NL75 RABO 0397 3346 64
Ten name van :
     Wijkenvereniging Zwolle-Zuid (ZZS!)
Onder vermelding van
:      "naam schaaklid"       contributie 2023/2024

Contributies worden vastgesteld in de algemene ledenvergadering van 28 september 2023. Als je je in de
loop van het seizoen aanmeldt dan betaal je de contributie voor de rest van het seizoen naar rato.
Bij meerdere gezinsleden ontvangt 2e gezinslid € 5 korting per jaar, 3e en volgende gezinslid € 10.

Aanmelding 
Zwolle-Zuid Schaakt!
ZZS!    is onderdeel van Wijkenvereniging Zwolle Zuid
 

Dit aanmeldingsformulier duwloden en in gevuld op de clubavond inleveren

  Aanmeldingsformulier downloaden 2023-2024(doc) klik hier
  Dit aanmeldingsformulier duwloden en in gevuld op de clubavond inleveren
of Emailen Bertus Kappe
           
  Penningmeester : Bertus Kappe 038-4653610
           
           


Schriftelijke afmelding is mogelijk tot 3 maanden voor aanvang het nieuwe seizoen; dit is 1 mei 2024